0167-500005 info@demooroptiek.nl

Rijbewijskeuring

CBR-Keuring bij jouw in de buurt

Oogkeuring

Samen met Oogkeuring.nl regelen wij je rijbewijskeuring.

Wanneer je een verzoek krijgt van het CBR om een oogarts te bezoeken voor een keuring van het rijbewijs. Kan je vanaf nu gewoon bij ons terecht. Onze optometrist Voort de onderzoeken uit en maakt scans en foto’s van het OOG. Direct na het onderzoek verstuurt de optometrist alle ingevoerde gegevens digitaal door naar de oogarts. De oogarts zal in de meeste gevallen binnen 3 werkdagen het dossier beoordelen en een advies uitbrengen aan het CBR over de medische rijgeschiktheid. Het CBR is uiteindelijk de instantie die bepaalt óf, en voor hoe lang, u mag rijden.

Wil je meer weten over oogkeuring.nl?

Waarom eigelijk?

Waarom moet ik naar de oogarts voor een rijbewijskeuring?

Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer is het van belang dat je lichamelijk en mentaal gezond bent. Het CBR beoordeelt eerst aan de hand van de ingevulde gezondheidsverklaring of er nog aanvullende medische keuringen moeten worden verricht.Deze keuringen kunnen bestaan uit een basiskeuring en eventueel aangevuld met een specialistische keuring. De keuring bij de oogarts is een specialistische keuring. Het CBR zal bepalen welke keuringen er nodig zijn. Je ontvangt van het CBR de benodigde formulieren voor deze keuringen.

Een verwijzing naar de oogarts voor een oogkeuring kan meerdere redenen hebben;

  • Bij een te lage gezichtsscherpte ( je ziet slechter dan gemiddeld)
  • Indien je lijdt aan diabetes mellitus (suikerziekte)
  • Als er indicaties zijn voor een gezichtsveldbeperking (bijv. bij glaucoom of een hersenaandoening)
  • Bij een (verdenking op een) progressieve oogaandoening

Tot voor kort moest je voor een oogkeuring vrijwel altijd een bezoek aan een ziekenhuis of oogkliniek brengen. De wachttijden voor een oogkeuring kunnen oplopen tot enkele weken.

Wij willen graag samen met oogkeuring.nl de wachtijden verkorten en de zorg dichterbij halen.

 

oogkeuring.nl tarieven.

Oogkeuring.nl stelt haar tarieven zorgvuldig vast en voldoet aan de geldende NZA tarieven. Binnen het gehanteerde tarief van € 114,- valt minimaal 45 minuten onderzoek en beoordeling door optometrist en oogarts (directe tijd), maar ook de tijd voor het voorbereiden van de keuring, de interpretatie van de Eisen Rijgeschiktheid 2000, het duiden van de beschikbare medische informatie en het uitwerken en indienen van het advies bij het CBR (indirecte tijd).

Binoculair Esterman gezichtsveldonderzoek

In ongeveer 5% van alle keuringen is aanvullend onderzoek nodig; het “Esterman binoculair gezichtsveldonderzoek”.  Dit onderzoek wordt vaak later door de oogarts of het CBR  aangevraagd. Omdat dit onderzoek maar zelden nodig is beschikt slechts een beperkt aantal locaties over de benodigde apparatuur om dit onderzoek uit te kunnen voeren. Hierdoor bestaat de kans dat er nog een afspraak op een andere locatie moet worden gemaakt. De extra kosten hiervoor bedragen € 60,-. Er is ook de mogelijkheid om het onderzoek thuis te laten uitvoeren, in dat geval bedragen de kosten € 120,-.

Als blijkt dat dit onderzoek alsnog nodig is wordt er altijd contact met u opgenomen om uit te leggen waarom dit onderzoek nodig is en hoe er een afspraak gemaakt kan worden en op welke locatie.

 

ben je al nieuwsgiering? 

Ervaar het zelf en maak nu een afspraak

Email

info@demooroptiek.nl

Telefoonnummer

0167-500005

Adres

Kaaistraat 57 

4651 BM Steenbergen

Dinsdag t/m Vrijdag

9:30 tot 17:30

Zaterdag

9:30 tot 16:00

Zondag

Gesloten

× Hoe kan ik je helpen?